Jump to content

  Locked Anty Noob


  Low ?
   Share

  Recommended Posts

  • Cała zawartość 3
  • Temat został założony
  • Ostatnia odpowiedź

  ke188_banerdouplo1.png

  Ten plugin kickuje/banuje/przenosi/dodaje HP noobom. Gracz staje się noobem jeśli przekroczy liczbę śmierci ustawioną w Cvarach.

  hx791_banerdouplo2.png

  anti_noob.amxx do plugins

  anti_noob.sma do scripting

  anti_noob.txt do data/lang

  ew603_banerdouplo3.png

  amx_antinoob //maksymalna ilość śmierc aby plugin wyrzucił/zbanował/dodał hp graczowi (domyślnie: 15)

  amx_punishnoob //Kara dla gracza który przekroczy daną ilość śmierci 0 - wyłączone. 1 - kick. 2 - ban. 3 - przeniesienie. 4 - dodanie hp i ap (domyślnie: 1)

  amx_noobbantype // 1=Ban na SteamID | 2=Ban na IP (domyślnie:1)

  amx_noobbantime //Na ile minut noob dostanie bana, jeśli cvar amx_punishnoob jest ustawiony na 2 (domyślnie: 5)

  amx_noobredirectip //Na jaki serwer ma przenieść nooba jeśli cvar amx_punishnoop jest ustawiony na 3 (domyślnie: 127.0.0.1:27015)

  amx_noobhp //Ile HP i AP dostanie noob jeśli amx_punishnoob jest ustawione na 4 (domyślnie 200)

  Link to comment
  Share on other sites

  • 2 months later...
  Guest
  This topic is now closed to further replies.
   Share

  ×
  ×
  • Create New...
  You are viewing the forum as guest.
  You do not have access to some content and features!