Jump to content

  Locked Model Placer


  Low ?
   Share

  Recommended Posts

  • Cała zawartość 3
  • Temat został założony
  • Ostatnia odpowiedź

  ke188_banerdouplo1.png

  Plugin pozwala ustawić w wybranym miejscu mapy model. Jego pozycję i kąt można zapisać w pliku, wtedy przy ładowaniu mapy zostanie on odtworzony. Obsługiwany za pomocą menu. Pozwala tworzyć, usuwać, przestawiać i obracać model wraz z bryłą (która pokrywa się z modelem, gdy kąt jest wielokrotnością 90 lub zerem).

  hx791_banerdouplo2.png

  Plugin używa modułu VDF, kopia w załączniku. Plik .dll lub .so do modules/ a w configs/modules.ini należy dopisać vdf pod sqlite

  sma skompilować i do plugins/

  stworzyć folder configs/ModelPlacer/ i nadać chmod 777

  ma139_banerdouplo4.png

  mplacer

  otwiera menu główne

  Dopóki nie wybierzesz modelu opcja Postaw jest niedostępnau

  )]amxx.pl-1280867257-U2873.jpg[

  naciśnij 2 a pojawi się men

  )]amxx.pl-1280867274-U2873.jpg

  teraz możesz postawić model na mapie

  )]amxx.pl-1280867355-U2873.jpg[

  Są też opcje Zapisu, Czyszczenia i Załadowania ustawień z pliku.

  medit

  otwiera menu edycji modelu

  ]amxx.pl-1280867585-U2873.jpg[

  To menu otwiera się także po utworzeniu modelu. Zawiera wszystkie dostępne opcje modyfikacji bytu. Opcja nr 1 służy do zmiany edytowanego bytu na wybrany celownikiem. Wszystkie modele na czas otwarcia menu stają się nieprzenikalne. Aby przywrócić im przypisany stan, należy zakończyć sesję (9).

  Standardowe opcje Obrotu (4,5,6) używają 90stopniowych kroków. Dla większej kontroli kąta jest menu Zaawansowane obracanie (8).

  )]amxx.pl-1280867686-U2873.jpg[

  Tu skok jest o wiele mniejszy.

  od 0.2

  Ustawienia dla pojedynczego bytu!

  mparam

  otwiera menu ustwień wybranego modelu

  po wybraniu opcji możemy otrzymać menu możliwych wartości lub miejsce do wpisania własnych

  wpisywanie danych należy dostosować do typu

  Float: - liczba rzeczywista, należy pamiętać o .0 dla liczb całkowitych np. 20.0

  Int: - liczba całkowita

  ew603_banerdouplo3.png

  amx_mplacer_frame 1

  pokazuje (1) lub nie (0) ramkę wybranego obiektu

  amx_mplacer_recreate 0

  określa czy przywracać zniszczone modele na początku każdej rundy (domyślnie wyłączone)

  wq767_banerdouplo6.png

  Link to comment
  Share on other sites

  • 2 months later...
  Guest
  This topic is now closed to further replies.
   Share

  ×
  ×
  • Create New...
  You are viewing the forum as guest.
  You do not have access to some content and features!