Jump to content
Ogen Dogen

[ZAMKNIĘTY] Od marca nowa kontrola celno-skarbowa. W planach rewizje, konwoje i przesłuchania

1 post in this topic

Recommended Posts

Prawo do przesłuchania świadków, przeprowadzania rewizji z użyciem psów służbowych i prawo do przeszukania osób - to tylko ułamek z listy nowych uprawnień nadanych przez resort finansów w zakresie kontroli celno-skarbowej.

1 marca wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która definiuje nowy rodzaj inspekcji. Oprócz kontroli podatkowej, na bazie izb celnych, urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej pojawia się kontrola celno-skarbowa, której wykonawcy zdobyli znacznie szerszy wachlarz możliwości w zakresie oceny naruszenia przepisów.

Resort finansów tłumaczy, że kontrole celno-skarbowe (nazywane "twardą kontrolą") będą nakierowane na zwalczanie przestępstw prowadzonych na szeroką skalę, które powodują istotną szkodę dla Skarbu Państwa, jak na przykład wyłudzenia VAT.

 

Przebieg kontroli celno-skarbowej

Wszczęcie kontroli może nastąpić bez uprzedzenia lub z urzędu po otrzymaniu przez funkcjonariuszy upoważnienia, o czym mówi art. 62 ustawy o KAS. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej.

W niektórych przypadkach kontrolowanemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.

 

 

Gdzie może zostać przeprowadzona kontrola celno-skarbowa? Czynności sprawdzające mogą być wykonywane:

 

 • w urzędzie celno-skarbowym,
 • w siedzibie kontrolowanego,
 • w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych
 • w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością,
 • w innych urzędach obsługujących organy KAS.

Co skontrolują inspektorzy KAS?

Resort finansów informuje, że zadania realizowane przez piony kontrolne będą skupiały się na likwidacji istniejącej obecnie szarej strefy i minimalizacji wykroczeń i popełnianych nieprawidłowości. 

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa kontroli mogą podlegać m.in. następujące aspekty:

 • przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, celnego oraz innych związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

 • przestrzeganie prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów,

 • przestrzeganie praw regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych,

 • rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów,

 • przesyłki pocztowe,

 • wywóz i przywóz na terenie Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom,

 • prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy.

 

Kontrola celno-skarbowa będzie zajmować się również m.in. działalnością zorganizowanych grup przestępczych, karuzelami podatkowymi

 

Jakie uprawnienia mają kontrolerzy KAS?

Zgodnie z art. 64 ustawy o KAS w ramach kontroli celno-skarbowej inspektorom przysługuje uprawnienie m.in. do:

 • żądania udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli,

 • wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w innym pomieszczeniu kontrolowanego,

 • przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków,

 • przeszukiwania lokali, lokali mieszkaniowych z użyciem i urządzeń technicznych i psów służbowych,

 • zasięgania opinii biegłych,

 • żądania przeprowadzenia spisu z natury,

 • badania towarów surowców półproduktów i wyrobów w celu ich zbadania,

 • przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach w drodze eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na automacie lub gry na innym urządzeniu,

 • żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli,

 • nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe,

Ponadto funkcjonariusze w ramach kontroli celno-skarbowych będą uprawnieni do:

 • przeprowadzenia rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,

 • przeszukania osób,

 • konwoju i strzeżenia towarów

 • kontroli przesyłek pocztowych

 • zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.

Ponad 90% ustaleń w przeprowadzonych postępowaniach kontrolnych dotyczyło podatku od towarów i usług (VAT). To ten podatek w największym stopniu tworzy szarą strefę. Łączna kwota nadużyć przekroczyła ponad 20 mld zł. Organy kontroli skarbowej przeprowadziły 9855 postępowań kontrolnych – tak wyglądały ubiegłoroczne statystyki, o których pisał Rafał Mundry w artykule: „Fiskus wykrył w 2016 r. oszustwa podatkowe na 22 mld zł”. Pozostaje poczekać na to, czy nowe „twarde kontrole” osiągną zamierzony efekt ministra Mateusza Morawieckiego.

 

Źródło: bankier.pl

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

O Nas

CSKatowice.com powstało dnia 28 lipca 2012 roku. Jesteśmy prężnie rozwijającą się siecią serwerów Counter-Strike. Nasza młoda i uzdolniona kadra Administratorów pozwala nam się szybko rozwijać!

Społeczność

Reklama

cskatowice
×