Jump to content

  Locked [C#/C++] Klasa do symulacji akcji myszki


  Ogen Dogen
   Share

  Recommended Posts

  • Cała zawartość 2
  • Temat został założony
  • Ostatnia odpowiedź

  Top Posters In This Topic

  Najpopularniejsze posty

  Moja klasa w C# do symulacji różnych akcji myszki w systemach Windows, której użyłem do pewnego projektu. Udostępniam, bo nie widziałem w sieci takiego gotowego narzędzia. Wszystkie metody są statycz

  Last activity:

  Moja klasa w C# do symulacji różnych akcji myszki w systemach Windows, której użyłem do pewnego projektu. Udostępniam, bo nie widziałem w sieci takiego gotowego narzędzia.

  Wszystkie metody są statyczne tzn. nie trzeba tworzyć obiektu, aby ich użyć. Większość funkcji jest importowane z WinAPI, zatem:

  • Zadziała nawet na Windows 2000 / XP.
  • Można tej klasy używać w C++, po drobnych modyfikacjach składni, bez importowania funkcji. (nagłówek windows.h)
  using System.Windows.Forms;
  using System.Drawing;
  
  namespace my_program
  {
    public class MyMouse
    {
      [System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
      public static extern bool SetCursorPos(int x, int y);
  
      [System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
      public static extern void mouse_event(int dwFlags, int dx, int dy, int cButtons, int dwExtraInfo);
  
      private const int MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = 0x02;
      private const int MOUSEEVENTF_LEFTUP = 0x04;
      private const int MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = 0x08;
      private const int MOUSEEVENTF_RIGHTUP = 0x10;
  
      public static void LeftMouseClick()
      {
        mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0);
        mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0);
      }
  
      public static void LeftDoubleClick()
      {
        LeftMouseClick();
        LeftMouseClick();
      }
  
      public static void RightMouseClick()
      {
        mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN, 0, 0, 0, 0);
        mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP, 0, 0, 0, 0);
      }
  
      public static void DragNDrop(int dragx, int dragy, int dropx, int dropy)
      {
        SetCursorPos(dragx, dragy);
        mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0);
        SetCursorPos(dropx, dropy);
        mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0);
        mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0);
      }
  
      public static void GetCursorPos(out int x, out int y)
      {
        x = Cursor.Position.X;
        y = Cursor.Position.Y;
      }
  
      public static Point GetCursorPos()
      {
        return Cursor.Position;
      }
    }
  }
  
  

  Zakładając, że klasa jest w tej samej przestrzeni nazw co plik źródłowy w którym chcemy jej użyć, możemy jej użyć w przykładowy sposób:

  MyMouse.SetCursorPos(300,300);
  MyMouse.LeftMouseClick();
  MyMouse.DragNDrop(100,100,200,200);
  
  Link to comment
  Share on other sites

  • 4 weeks later...
  Guest
  This topic is now closed to further replies.
   Share

  ×
  ×
  • Create New...
  You are viewing the forum as guest.
  You do not have access to some content and features!