Jump to content

  Locked Zdalne wysyłanie poleceń do konsoli bez RCON'a


  Ogen Dogen
   Share

  Recommended Posts

  Krótki plugin nasłuchujący dany port i wpisujący na konsole wszystko co dostanie :)

  Wymagany zewnętrzny moduł sockets_hz -> https://forums.alliedmods.net/showthread.php?s=f1b0c7d8d73d1cc10f624b93162619ef&t=60026

  /* Plugin generated by AMXX-Studio */
  
  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <sockets_hz>
  
  new listening_socket, error;
  new ip[32];
  new data[256];
  new port = 1234; // dowolny port, który nie jest zajęty już
  
  public plugin_init() 
  {
  	register_plugin("Remote Console", "1.0", "Ogen Dogen");
  	get_user_ip(0,ip,31,1);
  	listening_socket = socket_listen(ip, port, SOCKET_UDP, error);
  	if (listening_socket < 1) set_fail_state("Blad socketa!");
  	socket_unblock(listening_socket);
  	set_task(3.0,"listener",port,"",0,"b");
  }
  
  public plugin_end()
  {
  	socket_close(listening_socket);
  }
  
  public listener()
  {
  	if (socket_change(listening_socket, 1))
  	{
  		socket_recv(listening_socket, data, 255);
  		server_cmd(data,255);
  	}
  }
  

  Takie rozwiązanie jest ogólnie bezpieczniejsze od rcona, jednak warto tutaj dobudować white listę adresów które będą miały dostęp do tego. Przyda się tu funkcja socket_getpeername.

   

  Do takiego pluginu możemy wysłać dane w dowolny sposób z poziomu programu, aplikacji mobilnej czy strony. Przykład w PHP: (przeładowanie adminów)

  $port = 1234;
  $ip = "ip serwera";
  $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  if (!$sock) die("Błąd");
  else
  {
  	$check = socket_sendto($sock, "amx_reloadadmins", 1, 0, $ip, $port);
  	if (!$check) die("Błąd");
  }
  socket_close($sock);
  
  Link to comment
  Share on other sites

  Guest
  This topic is now closed to further replies.
   Share

  ×
  ×
  • Create New...
  You are viewing the forum as guest.
  You do not have access to some content and features!