Jump to content

  Locked [C++] Pobranie podstawowych informacji o komputerze


  Ogen Dogen
   Share

  Recommended Posts

  Wrzucam kilka gotowych funkcji do pobrania wybranych informacji o komputerze użytkownika. Funkcje zwracają wartości w formie stringa lub inta, więc nie wymaga żadnych konwersji.

  Funkcje działają tylko na Windowsie (minimum 2000). Na systemach z Windows Vista i nowszym niektóre będą potrzebować uprawnień administratora.

  Pobrane wartości bazują na informacjach znajdujących się w systemie, jeżeli on posiada błędne informacje to takie też zwróci funkcja. (rzadko się zdarza)  Aby mieć 100% pewność trzeba by było za pomocą Assemblera pobrać dane z BIOS'u.

   

  Biblioteki użyte w funkcjach :

  #include <iostream>
  #include <string>
  #include <regex> // wymaga c++11
  #include <windows.h>
  #include <fstream>
  #include <conio.h>
  

  Pobranie adresu MAC karty sieciowej :

  string getMacAddress()
  {
    system("ipconfig /all > tmp.txt");
    ifstream plik("tmp.txt");
    if (!plik) cout<<"blad odczytu"<<endl;
    string linia;
    bool found=false;
    getline(plik,linia);
    while (!plik.eof())
    {
      getline(plik,linia);
      if (linia.find("Adres fizyczny") != string::npos || linia.find("Physical address") != string::npos)
      {
        string adres = "";
        for (int i=linia.length()-17; i<=linia.length(); i++) adres+=linia[i];
        plik.close();
        system("del tmp.txt");
        return adres;
        break;
      }
    }
    plik.close();
    system("del tmp.txt");
    return "error";
  }
  

  Pobranie modelu płyty głównej : (wymaga admina)

  string getMotherBoardName()
  {
    HKEY hkSoftware;
    LONG result;
    result = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, "HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\BIOS", 0, KEY_ALL_ACCESS, &hkSoftware);
    if (result == ERROR_SUCCESS)
    {
      char buf[32];
      DWORD dwBufSize = 20;
      DWORD dwRegsz = REG_SZ;
      result = RegQueryValueEx( hkSoftware, "BaseBoardProduct", NULL, & dwRegsz,( LPBYTE ) buf, & dwBufSize );
      string name = buf;
      RegCloseKey(hkSoftware);
      return name;
    }
    RegCloseKey(hkSoftware);
    return "error";
  }
  

  Pełna nazwa procesora : (wymaga admina)

  string getProcessorName()
  {
    HKEY hkSoftware;
    LONG result;
    char sciezka[128]="HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor\\0";
    result = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, sciezka, 0, KEY_ALL_ACCESS, &hkSoftware);
    if (result == ERROR_SUCCESS)
    {
      char buf2[64];
      DWORD dwBufSize = 63;
      DWORD dwRegsz = REG_SZ;
      result = RegQueryValueEx( hkSoftware, "ProcessorNameString", NULL, & dwRegsz,( LPBYTE ) buf2, & dwBufSize );
      if (result != ERROR_SUCCESS) cout<<result;
      string name = buf2;
      RegCloseKey(hkSoftware);
      return name;
    }
    RegCloseKey(hkSoftware);
    return "error";
  }
  

  Pobranie rozmiaru pamięci RAM w MB: (zwraca -1 jeśli wystąpił problem z plikiem, zwraca -2 jeśli wystąpi problem z pobraniem wartości z pliku). Jeżeli potrzebna w innej jednostce to można przeliczyć, funkcja zwraca inta.

  int getRamSize()
  {
    system("systeminfo > tmp.txt");
    ifstream plik("tmp.txt");
    if (!plik) return -1; // błąd
    string linia;
    getline(plik, linia);
    char output[5];
    while(!plik.eof())
    {
      getline(plik, linia);
      if (linia.find("rozmiar") != string::npos || linia.find("Total Physical Memory") != string::npos)
      {
        int wsk = 0;
        for (int i=0; i<linia.length(); i++)
        {
          if (linia[i] >= '0' && linia[i] <= '9')
          {
            output[wsk]=linia[i];
            wsk++;
          }
        }
        break;
      }
    }
    plik.close();
    system("del tmp.txt");
    if (output[0] == (char)0) return -2;
    stringstream ss;
    ss << output;
    int i_output;
    ss >> i_output;
    return i_output;
  }
  

  Przykładowe użycie :

  int main()
  {
    cout<<"Adres MAC : "<<getMacAddress()<<endl;
    cout<<"Twoj procesor : "<<getProcessorName()<<endl;
    cout<<"Twoja plyta glowna : "<<getMotherBoardName()<<endl;
    cout<<"Rozmiar RAM(MB) : "<<getRamSize()<<endl;
    getch();
  }
  
  Link to comment
  Share on other sites

  Guest
  This topic is now closed to further replies.
   Share

  ×
  ×
  • Create New...
  You are viewing the forum as guest.
  You do not have access to some content and features!